دوره کارشناس کنترل کیفی در صنعت نفت و گاز - 1401-09-14 08:47:00
برگزاری دوره‌های مشترک با همکاری دانشگاه امیرکبیر - 1400-09-14 08:30:00
برگزاری دوره‌های مشترک با همکاری دانشگاه امیرکبیر - 1400-09-14 08:30:00
برگزاری دوره‌های مشترک با همکاری دانشگاه امیرکبیر - 1400-09-14 08:30:00
دوره آشنایی با کلید فولاد - 1401-05-03 15:23:00
دوره آموزشی بازرسی پوشش خطوط لوله - 1400-04-20 17:54:00
دوره آموزشی بازرسی به روش جریانهای گردابی ET Level I&II - 1400-03-03 09:49:00
دوره آموزشی آزمون التراسونیک پیشرفته Advance Ultrasonic Testing Phased Array Level I&II - 1396-02-06 18:05:00
اطلاعیه- نظرسنجی نمایندگی ASNT در ایران - 1395-06-22 02:05:00
استخدام مهندسی 21 مرداد 95 - 1395-05-22 12:13:00
استخدام مهندسی دوشنبه 11 مرداد 95 - 1395-05-11 19:30:00
دوره آموزشی کاربرد آزمون های غیر مخرب در قطعات ریخته گری - 1399-05-11 14:25:00
استخدام مهندسی گوناگون 3 مرداد 95 - 1395-05-04 09:41:00
استخدام مهندس عمران و معماری 3 مرداد 95 - 1395-05-04 09:41:00
استخدام مهندس صنایع 3 مرداد 95 - 1395-05-04 09:40:00
استخدام مهندس مکانیک 3 مرداد 95 - 1395-05-04 09:39:00
استخدام مهندس برق 3 مرداد 95 - 1395-05-04 09:38:00
دوره بازرسی سیستم لوله کشی حین سرویس - 1399-04-26 10:16:00
دوره آموزشی مکانیزمهای تخریب تجهیزات فرآیندی شهریور 95 - 1401-04-22 15:37:00
استخدام مهندس گوناگون 14 تیر 95 - 1395-04-15 11:08:00
استخدام مهندس عمران و معماری 14 تیر 95 - 1395-04-15 11:07:00
استخدام مهندس صنایع 14 تیر 95 - 1395-04-15 10:49:00
استخدام مهندس صنایع 14 تیر 95 - 1395-04-15 10:49:00
استخدام مهندس مکانیک 14 تیر 95 - 1395-04-15 10:48:00
استخدام مهندس برق 14 تیر 95 - 1395-04-15 10:43:00
برگزاری دوره UT به طور پیوسته - 1399-03-11 08:54:00
دوره بازرسی جوش سطح 1 و 2 - 0000-00-00 00:00:00
دوره بازرسی چشمی جوش - 0000-00-00 00:00:00
دوره بازرسی جوش سطح 1و2 - 0000-00-00 00:00:00
استخدام مهندس گوناگون 4 اردیبهشت 95 - 1395-02-05 10:22:00
استخدام مهندس عمران و معماری 4 اردیبهشت 95 - 1395-02-05 10:21:00
استخدام مهندس صنایع 4 اردیبهشت 95 - 1395-02-05 10:20:00
استخدام مهندس مکانیک 4 اردیبهشت 95 - 1395-02-05 10:19:00
استخدام مهندس برق 4 اردیبهشت 95 - 1395-02-05 10:18:00
استخدام مهندس مکانیک 21 فروردین 95 - 1395-01-22 12:33:00
استخدام مهندس برق 21 فروردین 95 - 1395-01-22 12:32:00
استخدام مهندس گوناگون 16 فروردین 95 - 1395-01-17 12:06:00
استخدام مهندس عمران و معماری 16 فروردین 95 - 1395-01-17 12:05:00
استخدام مهندس صنایع 16 فروردین 95 - 1395-01-17 12:05:00
استخدام مهندس مکانیک 16 فروردین 95 - 1395-01-17 12:04:00
استخدام مهندس برق 16 فروردین 95 - 1395-01-17 12:03:00
استخدام مهندس هوافضا شنبه 22 اسفند 94 - 1394-12-22 13:40:00
استخدام مهندس عمران - معماری 5 شنبه 20 و شنبه 22 اسفند 94 - 1394-12-22 13:39:00
استخدام مهندس صنایع 5 شنبه 20 و شنبه 22 اسفند 94 - 1394-12-22 13:38:00
استخدام مهندس مکانیک 5 شنبه 20 و شنبه 22 اسفند 94 - 1394-12-22 13:35:00
استخدام مهندس برق 5 شنبه 20 و شنبه 22 اسفند 94 - 1394-12-22 13:34:00
دوره تربیت متخصص تست های غیرمخرب جوش NDT Engineering (دوره دوازدهم)-بهمن ماه 94 - 1394-12-22 11:06:00
استخدام مهندس گوناگون شنبه 15 اسفند 94 - 1394-12-15 17:27:00
استخدام مهندس عمران و معماری شنبه 15 اسفند 94 - 1394-12-15 17:26:00
استخدام مهندس عمران و معماری شنبه 15 اسفند 94 - 1394-12-15 17:26:00
استخدام مهندس صنایع شنبه 15 اسفند 94 - 1394-12-15 17:26:00
استخدام مهندس مکانیک شنبه 15 اسفند 94 - 1394-12-15 17:25:00
استخدام مهندس برق شنبه 15 اسفند 94 - 1394-12-15 17:24:00
استخدام مهندس پنج شنبه 6 اسفند 94 - 1394-12-08 09:28:00
استخدام مهندسی گوناگون 30 بهمن 94 - 1394-12-01 11:25:00
استخدام مهندس گوناکون 27 بهمن 94 - 1394-11-28 09:51:00
استخدام مهندس عمران و معماری 27 بهمن 94 - 1394-11-28 09:40:00
استخدام مهندس صنایع 27 بهمن 94 - 1394-11-28 09:40:00
استخدام مهندس مکانیک 27 بهمن 94 - 1394-11-28 09:37:00
استخدام مهندس برق 27 بهمن 94 - 1394-11-28 09:36:00
دوره آموزشی بازرسی چشمی جوش سطح 1و2 - 1389-11-24 14:51:00
دوره آموزشی بازرسی جوش سطح 1و2 - 1389-11-24 14:39:00
استخدام مهندس گوناگون 17 بهمن 94 - 1394-11-18 11:23:00
استخدام مهندس عمران و معماری 17 بهمن 94 - 1394-11-18 11:21:00
استخدام مهندس صنایع 17 بهمن 94 - 1394-11-18 11:20:00
استخدام مهندس مکانیک 17 بهمن 94 - 1394-11-18 11:19:00
استخدام مهندس برق 17 بهمن 94 - 1394-11-18 09:59:00
استخدام مهندس برق، مکانیک، صنایع،عمران،معماری ..... 15 بهمن 94 - 1394-11-17 11:38:00
استخدام مهندس گوناگون 13 بهمن 94 - 1394-11-14 10:12:00
استخدام مهندس عمران و معماری 13 بهمن 94 - 1394-11-14 10:11:00
استخدام مهندس صنایع 13 بهمن 94 - 1394-11-14 10:11:00
استخدام مهندس مکانیک 13 بهمن 94 - 1394-11-14 10:10:00
استخدام مهندس برق 13 بهمن 94 - 1394-11-14 10:10:00
استخدام مهندس گوناگون 12 بهمن 94 - 1394-11-13 09:39:00
استخدام مهندس عمران و معماری 12 بهمن 94 - 1394-11-13 09:38:00
استخدام مهندس صنایع 12 بهمن 94 - 1394-11-13 09:37:00
استخدام مهندس مکانیک 12 بهمن 94 - 1394-11-13 09:36:00
استخدام مهندس برق 12 بهمن 94 - 1394-11-13 09:35:00
استخدام مهندس گوناگون 7 بهمن 94 - 1394-11-10 08:59:00
استخدام مهندس عمران و معماری 7 بهمن 94 - 1394-11-10 08:58:00
استخدام مهندس صنایع 7 بهمن 94 - 1394-11-10 08:58:00
استخدام مهندس مکانیک 7 بهمن 94 - 1394-11-10 08:57:00
استخدام مهندس برق 7 بهمن 94 - 1394-11-10 08:56:00
استخدام مهندس گوناگون 6 بهمن 94 - 1394-11-07 09:00:00
استخدام مهندس عمران و معماری 6 بهمن 94 - 1394-11-07 08:58:00
استخدام مهندس صنایع 6 بهمن 94 - 1394-11-07 08:57:00
استخدام مهندس مکانیک 6 بهمن 94 - 1394-11-07 08:56:00
استخدام مهندس برق 6 بهمن 94 - 1394-11-07 08:56:00
استخدام مهندس گوناگون 4 بهمن 94 - 1394-11-05 09:57:00
استخدام مهندس عمران و معماری 4 بهمن 94 - 1394-11-05 09:56:00
استخدام مهندس مکانیک 4 بهمن 94 - 1394-11-05 09:55:00
استخدام مهندس برق 4 بهمن 94 - 1394-11-05 09:55:00
استخدام مهندس گوناگون 3 بهمن 94 - 1394-11-04 09:48:00
استخدام مهندس عمران- معماری 3 بهمن 94 - 1394-11-04 09:47:00
استخدام مهندس صنایع 3 بهمن 94 - 1394-11-04 09:47:00
استخدام مهندس مکانیک 3 بهمن 94 - 1394-11-04 09:46:00
استخدام مهندس گوناگون 30 دی 94 - 1394-11-01 10:25:00
استخدام مهندس گوناگون 30 دی 94 - 1394-11-01 10:25:00
استخدام مهندس عمران - معماری 30 دی 94 - 1394-11-01 10:23:00
استخدام مهندس عمران - معماری 30 دی 94 - 1394-11-01 10:23:00
استخدام مهندس عمران - معماری 30 دی 94 - 1394-11-01 10:23:00
استخدام مهندس صنایع 30 دی 94 - 1394-11-01 10:22:00
استخدام مهندس مکانیک 30 دی 94 - 1394-11-01 10:21:00
استخدام مهندس مکانیک 30 دی 94 - 1394-11-01 10:21:00
استخدام مهندس برق 30 دی 94 - 1394-11-01 10:21:00
استخدام مهندس گوناگون 29 دی ماه 94 - 1394-10-30 13:51:00
استخدام مهندس عمران و معماری 29 دی ماه 94 - 1394-10-30 13:50:00
استخدام مهندس صنایع 29 دی ماه 94 - 1394-10-30 13:49:00
استخدام مهندس مکانیک 29 دی ماه 94 - 1394-10-30 13:48:00
استخدام مهندس برق 29 دی ماه 94 - 1394-10-30 13:47:00
استخدام مهندس گوناگون 27 دی ماه 94 - 1394-10-28 09:08:00
استخدام مهندس عمران و معماری 27 دی ماه 94 - 1394-10-28 09:06:00
استخدام مهندس صنایع 27 دی ماه 94 - 1394-10-28 09:05:00
استخدام مهندس مکانیک 27 دی ماه 94 - 1394-10-28 09:04:00
استخدام مهندس برق 27 دی ماه 94 - 1394-10-28 09:03:00
استخدام مهندس گو ناگون 26 دی ماه 94 - 1394-10-27 09:20:00
استخدام مهندس عمران و معماری 26 دی ماه 94 - 1394-10-27 09:19:00
استخدام مهندس صنایع 26 دی ماه 94 - 1394-10-27 09:19:00
استخدام مهندس مکانیک 26 دی ماه 94 - 1394-10-27 09:18:00
استخدام مهندس برق 26 دی ماه 94 - 1394-10-27 09:17:00
استخدام مهندس گوناگون 22 دی 94 - 1394-10-23 09:14:00
استخدام مهندس عمران و معماری 22 دی 94 - 1394-10-23 09:13:00
استخدام مهندس صنایع 22 دی 94 - 1394-10-23 09:12:00
استخدام مهندس مکانیک 22 دی 94 - 1394-10-23 09:12:00
استخدام مهندس برق 22 دی 94 - 1394-10-23 09:11:00
برگزاری همایش کاربرد مدلسازی و شبیه سازی در جوشکاری مورخ 24/ 10/ 94 در مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران - 1389-10-22 10:40:00
استخدام مهندس گوناگون دوشنبه 21 دی 94 - 1394-10-22 10:04:00
استخدام مهندس عمران و معماری دوشنبه 21 دی 94 - 1394-10-22 10:03:00
استخدام مهندس صنایع دوشنبه 21 دی 94 - 1394-10-22 10:02:00
استخدام مهندس مکانیک دوشنبه 21 دی 94 - 1394-10-22 10:02:00
استخدام مهندس برق دوشنبه 21 دی 94 - 1394-10-22 10:01:00
استخدام مهندس عمران و معماری 19 دی 94 - 1394-10-21 09:13:00
استخدام مهندس عمران و معماری 19 دی 94 - 1394-10-21 09:12:00
استخدام مهندس صنایع 19 دی 94 - 1394-10-21 09:11:00
استخدام مهندس مکانیک 19 دی 94 - 1394-10-21 09:11:00
استخدام مهندس برق 19 دی 94 - 1394-10-21 09:10:00
استخدام مهندس گوناگون 16 و 17 دی ماه 94 - 1394-10-19 09:23:00
استخدام مهندس عمران و معماری 16 و 17 دی ماه 94 - 1394-10-19 09:23:00
استخدام مهندس صنایع 16 و 17 دی ماه 94 - 1394-10-19 09:22:00
استخدام مهندس مکانیک 16 و 17 دی ماه 94 - 1394-10-19 09:22:00
استخدام مهندس برق 16 و 17 دی ماه 94 - 1394-10-19 09:20:00
استخدام مهندس گوناگون 15 دی ماه 94 - 1394-10-16 09:59:00
استخدام مهندس عمران و معماری 15 دی ماه 94 - 1394-10-16 09:58:00
استخدام مهندس برق 15 دی ماه 94 - 1394-10-16 09:58:00
استخدام مهندس برق 15 دی ماه 94 - 1394-10-16 09:57:00
استخدام مهندس گوناگون 14 دی ماه 94 - 1394-10-15 11:32:00
استخدام مهندس عمران و معماری 14 دی ماه 94 - 1394-10-15 11:32:00
استخدام مهندس صنایع14 دی ماه 94 - 1394-10-15 11:31:00
استخدام مهندس مکانیک 14 دی ماه 94 - 1394-10-15 11:30:00
استخدام مهندس برق 14 دی ماه 94 - 1394-10-15 11:29:00
استخدام مهندس گوناکون یکشنبه 13 دی ماه 94 - 1394-10-14 10:46:00
استخدام مهندس عمران و معماری یکشنبه 13 دی ماه 94 - 1394-10-14 10:45:00
استخدام مهندس صنایع یکشنبه 13 دی ماه 94 - 1394-10-14 10:43:00
استخدام مهندس مکانیک یکشنبه 13 دی ماه 94 - 1394-10-14 10:42:00
استخدام مهندس برق یکشنبه 13 دی ماه 94 - 1394-10-14 10:42:00
استخدام مهندس گوناگون 10 دی 94 - 1394-10-10 14:03:00
استخدام مهندس عمران 10 دی 94 - 1394-10-10 14:01:00
استخدام مهندس مکانیک 10 دی 94 - 1394-10-10 13:58:00
استخدام مهندس برق 10 دی 94 - 1394-10-10 13:54:00
استخدام مهندس عمران و معماری 8 دی ماه 94 - 1394-10-09 09:56:00
استخدام مهندس مکانیک 8 دی ماه 94 - 1394-10-09 09:47:00
استخدام مهندس صنایع 8 دی 94 - 1394-10-09 09:45:00
استخدام مهندس برق 8 دی 94 - 1394-10-09 09:37:00
استخدام مهندس گوناگون 6 دی ماه 94 - 1394-10-07 09:50:00
استخدام مهندس مکانیک 6 دی ماه 94 - 1394-10-07 09:49:00
استخدام مهندس صنایع 6 دی ماه 94 - 1394-10-07 09:48:00
استخدام مهندس عمران و معماری 6 دی ماه 94 - 1394-10-07 09:46:00
استخدام مهندسی گوناگون 3 دی 94 - 1394-10-05 11:15:00
استخدام مهندس عمران و معماری 3-5 دی ماه 94 - 1394-10-05 11:13:00
استخدام مهندس برق و مکانیک 3 دی ماه 94 - 1394-10-04 14:34:00
استخدام مهندس گوناگون 2 دی ماه 94 - 1394-10-02 17:00:00
استخدام مهندس مکانیک 2 دی ماه 94 - 1394-10-02 16:59:00
استخدام مهدس عمران 2 دی ماه 94 - 1394-10-02 16:58:00
استخدام مهندس صنایع 2 دی ماه 94 - 1394-10-02 16:57:00
استخدام مهندس برق 2 دی ماه 94 - 1394-10-02 16:55:00
استخدام مهندسی گوناگون آذر 94 - 1394-10-01 16:05:00
استخدام مهندس مکانیک آذر 94 - 1394-10-01 15:54:00
استخدام مهندس عمران و معماری آذر 94 - 1394-10-01 15:51:00
استخدام مهندس صنایع آذر 94 - 1394-10-01 15:31:00
استخدام مهندس برق آذر 94 - 1394-10-01 15:14:00
دوره آموزشی جامع پایپینگ PIPING - آذر ماه 1394 - 1390-08-28 12:49:00
دوره تربیت متخصص تست های غیرمخرب NDT Engineering - 1401-08-12 11:23:00
دوره بازرسی حین ساخت ظروف تحت فشار بر اساس استاندارد ASME Sec VIII- Div1 2017 - 1401-08-11 11:14:00
استخدام مهندسی برق 10 ابان ۹۴ - 1394-08-10 22:22:00
استخدام مهندسی مکانیک 10 ابان ۹۴ - 1394-08-10 22:17:00
استخدام مهندسی (گوناگون) - یکشنبه ۱۰ ابان ماه ۹۴ - 1394-08-10 22:13:00
استخدام مهندسی عمران و معماری10 ابان ۹۴ - 1394-08-10 22:12:00
استخدام مهندسی صنایع ۹ ابان ۹۴ - 1394-08-09 23:31:00
استخدام مهندسی گوناگون ۹ ابان ۹۴ - 1394-08-09 23:29:00
استخدام مهندسی برق ۹ ابان ۹۴ - 1394-08-09 23:26:00
استخدام مهندسی مکانیک ۹ ابان ۹۴ - 1394-08-09 23:24:00
استخدام مهندسی عمران و معماری ۹ ابان ۹۴ - 1394-08-09 23:17:00
استخدام مهندسی گوناگون آبان ماه 94 - 1394-08-05 14:38:00
استخدام مهندسی صنایع - آبان ماه 94 - 1394-08-05 14:37:00
استخدام مهندسی برق آبان ماه 94 - 1394-08-05 14:35:00
استخدام مهندسی عمران - معماری آبان ماه 94 - 1394-08-05 14:34:00
استخدام مهندسی مکانیک آبان ماه 94 - 1394-08-05 14:29:00
استخدام مهندسی صنایع -21 مهرماه94 - 1394-07-21 19:37:00
استخدام مهندسی برق 21 مهرماه 94 - 1394-07-21 19:34:00
استخدام مهندسی ( گوناگون) 21 مهرماه 94 - 1394-07-21 19:31:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 21 مهرماه 94 - 1394-07-21 19:27:00
استخدام مهندس مکانیک - 21 مهرماه 94 - 1394-07-21 19:26:00
استخدام بازرس جوش - بندرعباس مهرماه 94 - 1394-07-20 20:41:00
استخدام بازرس PT و UT - مهرماه 94 - 1394-07-20 20:41:00
استخدام بازرس جوش و NDT - مهرماه94 - 1394-07-20 20:39:00
استخدام بازرسی فنی - مهر ماه 94 - 1394-07-20 20:37:00
استخدام مهندسی برق 20 مهرماه 94 - 1394-07-20 20:36:00
استخدام مهندسی ( گوناگون) 20 مهرماه 94 - 1394-07-20 20:34:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 20 مهرماه 94 - 1394-07-20 20:32:00
استخدام مهندس مکانیک - 20 مهرماه 94 - 1394-07-20 20:29:00
استخدام مهندسی برق 19 مهرماه 94 - 1394-07-19 22:58:00
استخدام مهندسی صنایع - 19 مهرماه94 - 1394-07-19 22:56:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 19 مهرماه 94 - 1394-07-19 22:46:00
استخدام مهندسی ( گوناگون) 19 مهرماه 94 - 1394-07-19 22:49:00
استخدام مهندس مکانیک - 19 مهرماه 94 - 1394-07-19 20:52:00
استخدام مهندسی ( گوناگون) 15 مهرماه 94 - 1394-07-15 19:57:00
استخدام مهندسی ( گوناگون) 15 مهرماه 94 - 1394-07-15 19:57:00
استخدام مهندسی صنایع 15 مهر94 - 1394-07-15 19:54:00
استخدام مهندسی برق 15 مهرماه 94 - 1394-07-15 19:51:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 15 مهرماه 94 - 1394-07-15 19:49:00
استخدام مهندس مکانیک - 15 مهرماه 94 - 1394-07-15 19:46:00
استخدام مهندسی برق 14 مهرماه 94 - 1394-07-14 15:05:00
استخدام مهندسی ( گوناگون) 14 مهرماه 94 - 1394-07-14 15:01:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 13-14 مهرماه 94 - 1394-07-14 14:59:00
استخدام مهندسی مکانیک 13مهر ماه 94 - 1394-07-14 14:56:00
استخدام مهندسی برق 12 مهرماه 94 - 1394-07-12 17:07:00
استخدام مهندسی صنایع 11 مهر94 - 1394-07-12 17:03:00
استخدام مهندسی ( گوناگون) 12 مهرماه 94 - 1394-07-12 17:01:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 12 مهرماه 94 - 1394-07-12 16:57:00
استخدام مهندس مکانیک -12 مهرماه 94 - 1394-07-12 16:54:00
استخدام مهندسی صنایع - 7 مهرماه94 - 1394-07-07 20:15:00
استخدام مهندسی برق 7 مهرماه 94 - 1394-07-07 20:13:00
استخدام مهندسی ( گوناگون) 7 مهرماه 94 - 1394-07-07 20:10:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 7 مهرماه 94 - 1394-07-07 20:07:00
استخدام مهندس مکانیک -7مهرماه 94 - 1394-07-07 20:05:00
استخدام مهندسی عمران - معماری -صنایع 5 مهرماه 94 - 1394-07-06 01:32:00
استخدام مهندسی ( گوناگون) 5 مهرماه 94 - 1394-07-06 01:28:00
استخدام مهندس مکانیک -5مهرماه 94 - 1394-07-06 01:26:00
استخدام بازرس جوش - تهران و حومه - 5 مهرماه 94 - 1394-07-05 12:18:00
استخدام مهندس جوش،بازرس فنی و بازرس جوش - شرکت EIED-مهرماه 94 - 1394-07-05 12:07:00
استخدام بازرس جوش و NDT - پنجم مهرماه94 - 1394-07-05 12:00:00
استخدام مهندسی ( گوناگون) 4 مهرماه 94 - 1394-07-04 18:25:00
استخدام مهندسی صنایع - 4 مهرماه94 - 1394-07-04 18:18:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 4 مهرماه 94 - 1394-07-04 18:12:00
استخدام مهندس مکانیک - 4 مهرماه 94 - 1394-07-04 18:05:00
استخدام مهندسی ( گوناگون) 1 مهرماه 94 - 1394-07-01 18:34:00
استخدام مهندس مکانیک - 1 مهرماه 94 - 1394-07-01 18:26:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 1 مهرماه 94 - 1394-07-01 18:21:00
استخدام مهندسی برق 1مهرماه 94 - 1394-07-01 18:17:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 30 و 31شهریورماه 94 - 1394-06-30 15:42:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 30 و 31 شهریورماه 94 - 1394-06-30 15:41:00
استخدام مهندسی صنایع 31 شهریورماه 94 - 1394-06-30 15:38:00
استخدام مهندسی برق 30 و 31 شهریورماه 94 - 1394-06-30 15:36:00
استخدام مهندسی مکانیک 30 و 31 شهریورماه 94 - 1394-06-30 15:34:00
استخدام مهندسی مکانیک 29 شهریورماه 94 - 1394-06-29 11:08:00
استخدام مهندسی برق29 شهریورماه 94 - 1394-06-29 11:08:00
استخدام مهندسی صنایع 29 شهریورماه 94 - 1394-06-29 11:09:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 29 شهریورماه 94 - 1394-06-29 11:09:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 29 شهریورماه 94 - 1394-06-29 11:09:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 28 شهریورماه 94 - 1394-06-28 18:38:00
استخدام مهندسی مکانیک 28 شهریورماه 94 - 1394-06-28 18:35:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 28 شهریورماه 94 - 1394-06-28 18:34:00
استخدام مهندسی صنایع 28 شهریورماه 94 - 1394-06-28 18:39:00
استخدام مهندسی برق 28 شهریورماه 94 - 1394-06-28 18:37:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 25 شهریورماه 94 - 1394-06-25 10:57:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 25 شهریورماه 94 - 1394-06-25 10:55:00
استخدام مهندسی صنایع 25 شهریورماه 94 - 1394-06-25 10:53:00
استخدام مهندسی برق 25 شهریورماه 94 - 1394-06-25 10:51:00
استخدام مهندسی مکانیک 25 شهریورماه 94 - 1394-06-25 10:50:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 24 شهریورماه 94 - 1394-06-24 11:00:00
استخدام مهندسی عمران- معماری24 شهریورماه 94 - 1394-06-24 11:00:00
استخدام مهندسی صنایع 24 شهریورماه 94 - 1394-06-24 11:00:00
استخدام مهندسی برق 24 شهریورماه 94 - 1394-06-24 10:59:00
استخدام مهندسی مکانیک 24 شهریورماه 94 - 1394-06-24 10:58:00
استخدام مهندسی مکانیک 23 شهریورماه 94 - 1394-06-23 10:18:00
استخدام مهندسی برق 23 شهریورماه 94 - 1394-06-23 10:20:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 23 شهریورماه 94 - 1394-06-23 10:21:00
استخدام مهندسی صنایع 23 شهریورماه 94 - 1394-06-23 10:22:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 23 شهریورماه 94 - 1394-06-23 10:23:00
استخدام مهندسی مکانیک 22 شهریورماه 94 - 1394-06-22 10:42:00
استخدام مهندسی برق 22 شهریورماه 94 - 1394-06-22 10:43:00
استخدام مهندسی صنایع 22 شهریورماه 94 - 1394-06-22 10:44:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 22 شهریورماه 94 - 1394-06-22 10:46:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 22 شهریورماه 94 - 1394-06-22 10:47:00
استخدام مهندسی مکانیک 21 شهریورماه 94 - 1394-06-21 10:21:00
استخدام مهندسی برق 21 شهریورماه 94 - 1394-06-21 10:23:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 21 شهریورماه 94 - 1394-06-21 10:25:00
استخدام مهندسی صنایع 21 شهریورماه 94 - 1394-06-21 10:27:00
استخدام مهندسی (گوناگون)221 شهریورماه 94 - 1394-06-21 10:28:00
استخدام مهندسی مکانیک 19 شهریورماه 94 - 1394-06-19 19:24:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 18 شهریورماه 94 - 1394-06-19 19:20:00
استخدام مهندس صنایع 18 شهریورماه 94 - 1394-06-19 19:18:00
استخدام مهندس برق 18 شهریورماه 94 - 1394-06-19 19:15:00
استخدام مهندس برق 16 و 17 شهریورماه 94 - 1394-06-16 12:11:00
استخدام مهندس عمران - معماری 16 و 17 شهریورماه 94 - 1394-06-16 12:20:00
استخدام مهندس مکانیک 17 شهریورماه 94 - 1394-06-16 12:22:00
استخدام مهندس (گوناگون) 16 و 17 شهریورماه 94 - 1394-06-16 12:24:00
استخدام مهندس صنایع 16 و 17 شهریورماه 94 - 1394-06-16 12:19:00
استخدام مهندس برق 15 شهریورماه 94 - 1394-06-15 10:54:00
استخدام مهندس مکانیک 15 شهریورماه 94 - 1394-06-15 10:55:00
استخدام مهندس عمران - معماری 15 شهریورماه 94 - 1394-06-15 10:56:00
استخدام مهندس صنایع 15 شهریورماه 94 - 1394-06-15 10:58:00
استخدام مهندس (گوناگون) 15 شهریورماه 94 - 1394-06-15 10:59:00
استخدام مهندس برق 14 شهریورماه 94 - 1394-06-14 11:34:00
استخدام مهندس صنایع 14 شهریورماه 94 - 1394-06-14 11:36:00
استخدام مهندسی مکانیک 14 شهریورماه 94 - 1394-06-14 11:37:00
استخدام مهندسی عمران - معمای 14 شهریورماه 94 - 1394-06-14 11:38:00
استخدام مهندسی (گوناکون) 14 شهریورماه 94 - 1394-06-14 11:39:00
استخدام مهندس برق 11 شهریورماه 94 - 1394-06-11 10:49:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 11 شهریورماه 94 - 1394-06-11 11:40:00
استخدام مهندس عمران - معماری 11 شهریورماه 94 - 1394-06-11 11:37:00
استخدام مهندس صنایع 11 شهریورماه 94 - 1394-06-11 11:26:00
استخدام مهندس برق 10 شهریورماه 94 - 1394-06-10 14:53:00
استخدام مهندس مکانیک 10 شهریورماه 94 - 1394-06-10 14:54:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 10 شهریورماه 94 - 1394-06-10 14:57:00
استخدام مهندسی صنایع 10 شهریورماه 94 - 1394-06-10 14:58:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 10 شهریورماه 94 - 1394-06-10 14:59:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 8 و 9 شهریورماه 94 - 1394-06-08 10:29:00
استخدام مهندس مکانیک 8 و 9 شهریورماه 94 - 1394-06-08 10:26:00
استخدام مهندس عمران - معماری 8 و 9 شهریورماه 94 - 1394-06-08 10:24:00
استخدام مهندس صنایع 8 و 9 شهریورماه 94 - 1394-06-08 10:23:00
استخدام مهندس برق 8 و 9 شهریورماه 94 - 1394-06-08 10:22:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 7 شهریورماه 94 - 1394-06-07 10:32:00
استخدام مهندس عمران - معماری 7 شهریورماه 94 - 1394-06-07 10:29:00
استخدام مهندس مکانیک 7 شهریورماه 94 - 1394-06-07 10:28:00
استخدام مهندس صنایع 7 شهریورماه 94 - 1394-06-07 10:26:00
استخدام مهندس برق 7 شهریورماه 94 - 1394-06-07 10:25:00
استخدام مهندس برق 4 شهریورماه 94 - 1394-06-04 10:26:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 4 شهریورماه 94 - 1394-06-04 10:24:00
استخدام مهندسی مکانیک 4 شهریورماه 94 - 1394-06-04 10:07:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 4 شهریورماه 94 - 1394-06-04 09:58:00
استخدام مهندسی صنایع 4 شهریورماه 94 - 1394-06-03 09:53:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 3 شهریورماه 94 - 1394-06-03 09:49:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 3 شهریورماه 94 - 1394-06-03 09:51:00
استخدام مهندسی مکانیک 3 شهریورماه 94 - 1394-06-03 09:47:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 2 شهریورماه 94 - 1394-06-02 14:14:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 2 شهریورماه 94 - 1394-06-02 14:13:00
استخدام مهندسی مکانیک 2 شهریورماه 94 - 1394-06-02 14:11:00
استخدام مهندسی صنایع 2 شهریورماه 94 - 1394-06-02 14:09:00
استخدام مهندسی برق 1 شهریورماه 94 - 1394-06-01 12:49:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 1 شهریورماه 94 - 1394-06-01 13:50:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 1 شهریورماه 94 - 1394-06-01 13:48:00
استخدام مهندسی مکانیک 1 شهریورماه 94 - 1394-06-01 13:46:00
استخدام مهندسی صنایع 1 شهریورماه 94 - 1394-06-01 13:44:00
استخدام مهندسی برق 31 مرداد 94 - 1394-05-31 13:46:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 31 مرداد 94 - 1394-05-31 14:13:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 31 مرداد 94 - 1394-05-31 14:10:00
استخدام مهندسی مکانیک 31 مرداد 94 - 1394-05-31 14:07:00
استخدام مهندسی صنایع 31 مرداد 94 - 1394-05-31 14:02:00
استخدام مهندسی صنایع 28 مرداد 94 - 1394-05-28 18:10:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 28 مرداد 94 - 1394-05-28 18:13:00
استخدام مهندسی مکانیک 28 مرداد 94 - 1394-05-28 18:18:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 28 مرداد 94 - 1394-05-28 18:21:00
استخدام مهندسی برق 28 مرداد 94 - 1394-05-28 17:24:00
استخدام بازرس جوش و ابعادی-CWI,UT,MT,PT-مرداد 94 - 1394-05-28 12:02:00
استخدام مهندسی صنایع 27 مرداد 94 - 1394-05-27 17:36:00
استخدام مهندسی برق 27 مرداد 94 - 1394-05-27 17:34:00
استخدام بازرس فنی - مرداد 94 - 1394-05-27 14:52:00
استخدام بازرسی و مکانیکال در خطوط لوله نفت و گاز - مرداد 94 - 1394-05-27 01:17:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 26 مرداد 94 - 1394-05-26 17:47:00
استخدام مهندسی مکانیک 26 مرداد 94 - 1394-05-26 17:44:00
استخدام مهندسی ( گوناگون) 24 و 25 مرداد 94 - 1394-05-26 17:43:00
استخدام مهندسی عمران-معماری 26 مرداد 94 - 1394-05-26 17:39:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 24و 25 مرداد 94 - 1394-05-26 17:38:00
استخدام مهندسی صنایع 26 مرداد 94 - 1394-05-26 17:25:00
استخدام مهندسی مکانیک24و 25 مرداد 94 - 1394-05-26 17:33:00
استخدام مهندسی برق و صنایع 24و 25مرداد 94 - 1394-05-26 17:28:00
استخدام مهندسی برق 26 مرداد 94 - 1394-05-26 17:29:00
استخدام مهندسی برق و صنایع 21 و 22 مرداد 94 - 1394-05-22 15:51:00
استخدام مهندسی مکانیک21 و 22 مرداد 94 - 1394-05-22 15:48:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 21و 22 مرداد 94 - 1394-05-22 15:42:00
استخدام - مهندس (گوناگون)- 21 و 22 مرداد94 - 1394-05-22 15:32:00
استخدام بازرس فنی - مرداد 94 - 1394-05-19 18:56:00
استخدام مهندسی (گوناگون) 19 مرداد 94 - 1394-05-19 14:27:00
استخدام مهندسی کامپیوتر 19 مرداد 94 - 1394-05-19 14:19:00
استخدام مهندسی مکانیک 19 مرداد 94 - 1394-05-19 14:14:00
استخدام مهندسی عمران - معماری 19 مرداد 94 - 1394-05-19 14:07:00
استخدام مهندسی صنایع 19 مرداد 94 - 1394-05-19 14:00:00
استخدام مهندسی برق 19 مرداد 94 - 1394-05-19 13:52:00
استخدام بازرسی جوش و کنترل ابعادی-UT-PT-VT - مرداد 94 - 1394-05-18 22:57:00
استخدام مهندسی برق 18 مرداد 94 - 1394-05-18 18:00:00
اگهی های استخدامی مهندسی مکانیک 12 مرداد 94 - 1394-05-12 10:46:00
استخدام مهندسی عمران 12 مرداد 94 - 1394-05-12 10:41:00
استخدام مهندسی یکشنبه11 مرداد - 1394-05-11 19:52:00
اگهی های استخدامی مهندسی 10 مرداد 94 - 1394-05-11 01:36:00
دانلود ترجمه استاندارد AWS D1.1 فارسی - 1394-05-07 14:56:00
قابل توجه مهندسین - تمامی رشته ها - 1394-05-05 10:41:00
استخدام گروه صنعتی منگان - مکانیک،برق،تعمیرنگهداری و.... -مرداد 94 - 1394-05-05 10:13:00
استخدام بازرس کالا - مرداد 94 - 1394-05-05 10:05:00
استخدام مهندس متالورژی یا صنایع - مرداد 94 - 1394-05-02 13:19:00
استخدام مهندس بازرس کالا - مردادماه 94 - 1394-05-02 13:11:00
استخدام مهندس مکانیک-سیویل - جوش- ایمنی HSE -ناظر جوش و پوشش - تیر94 - 1394-04-20 22:45:00
استخدام مهندس مکانیک،مواد،برق،عمران تیر 94 - 1394-04-17 15:31:00
اغاز بکار گروه تلگرامی استخدام بازرسی فنی و مهندسی - 1394-04-04 12:47:00
استخدام کارشناس جوش و مکانیک - تیر ماه 94 - 1394-04-04 12:23:00
استخدام بازرس کالا - مکانیک و برق (تیر94) - 1394-04-04 11:58:00
استخدام مهندس مکانیک و مهندس مواد - 1394-03-31 17:21:00
استخدام کارشناس و کارشناس ارشد مکانیک جهت کار بازرسی -تیر94 - 1394-03-31 17:17:00
استخدام مهندس مکانیک جهت کنترل کیفیت و مدیریت پروژه - تیر 94 - 1394-03-30 18:19:00
استخدام بازرس جوش -مهندسین مشاور - تیرماه 94 - 1394-03-30 02:08:00
استخدام بازرس کالا - تیر 94 - 1394-03-27 15:49:00
استخدام سرپرست کنترل کیفی و تولید در اصفهان - 1394-03-27 15:45:00
استخدام مهندس متالورژِی جهت NDT - تیرماه 94 - 1394-03-27 15:40:00
استخدام کنترل کیفیت- مهندسی مکانیک -مواد - الکترونیک خرداد 94 - 1394-03-25 12:08:00
استخدام بازرسی فنی - خرداد و تیرماه 94 - 1394-03-25 11:16:00
استخدام کارشناس کنترل کیفیت خرداد و تیرماه 94 - 1394-03-25 11:03:00
استخدام بازرسی فنی ،ابعادی و جوش - 1394-03-22 20:03:00
استخدام بازرس QC - خرداد 94 - 1394-03-22 19:57:00
استخدام بازرس نصب ساختمان - 1394-03-22 19:51:00
استخدام بازرس جوش و NDT - خرداد و تیرماه 94 - 1394-03-22 19:41:00
استخدام بازرس جوش وNDT - خرداد 94 - 1394-03-18 23:20:00
استخدام مهندس مکانیک - طراح تجهیزات ثابت خرداد 94 - 1394-03-18 22:55:00
استخدام کنترل کیفیت- مهندسی مکانیک -صنایع خرداد 94 - 1394-03-18 22:50:00
مهندس مکانیک یا صنایع - خرداد 94 - 1394-03-18 22:46:00
استخدام بازرس جوش (فوری)- خرداد 94 - 1394-03-18 15:24:00
استخدام بازرس مکانیک و برق- خرداد 94 - 1394-03-17 22:07:00
استخدام بازرس کنترل کیفی رنگ خرداد 94 - 1394-03-17 21:57:00
آگهی استخدام یک شرکت پتروشیمی در عسلویه سال ۹۴ - 1394-03-17 16:13:00
استخدام مهندس جوش خرداد94 - 1394-03-17 15:42:00
استخدام مهندس مکانیک ،جوش،عمران - 1394 - 1394-03-08 09:37:00
دعوت به همکاری از بازرس جوش VT,MT,PT,UT - خرداد94 - 1394-03-08 09:28:00
استخدام بازرس جوش،بازرس فنی .ابزار دقیق و... - خرداد 94 - 1394-03-08 02:40:00
استخدام بازرس جوش - خرداد 94 - 1394-03-08 02:32:00
مشاهده و دانلود فیلم انجام CORROSION MAPPING بروش Phased Array - 1394-03-07 07:18:00
دانلود فیلم تست ذرات مغناطیسی MT- شرکت مهندسی نفتاکیفیت آزما - 1394-03-07 07:13:00
فیلم روش تست Phased Array و TOFD-شرکت مهندسی نفتا کیفیت آزما - 1394-03-05 22:47:00
استخدام مفسر فیلم رادیوگرافی RTI - 1394-03-04 23:39:00
دانلود فیلم آموزشی - آموزش تست التراسونیک پیشرفته Phased Array بخش2 - 1394-03-02 18:35:00
دانلود فیلم آموزشی - آموزش تست التراسونیک پیشرفته Phased Array بخش1 - 1394-03-02 18:27:00
استخدام فوری بازرس کالا سال 94 - 1394-03-01 22:07:00
دانلود فیلم آموزشی - تست رادیوگرافی RT روش Elliptical - 1394-03-01 14:42:00
دانلود فیلم آموزشی - تست رادیوگرافی جوشRT روی قطعه تست جوشکارWQT - 1394-03-01 14:35:00
دانلود فیلم آموزشی - تست رادیوگرافی جوشRT - 1394-03-01 14:29:00
استخدام دانشجوی مهندسی مواد - 1394-02-27 20:29:00
معرفی توانمندی های شرکت مهندسی نفتا کیفیت آزما - 1398-02-22 20:14:00
استخدام بازرس جوش - اردیبهشت 94 - 1394-02-21 12:13:00
استخدام مهندس بین المللی جوش IWE - 1394-02-21 12:10:00
استخدام بازرس جوش،بازرس فنی .ابزار دقیق و... - اردیبهشت 94 - 1389-02-21 11:56:00
استخدام بازرس جوش،بازرس فنی ،پایپینگ. خوردگی. در منطقه نفتی اروندان - اردیبهشت و خرداد 94 - 1389-02-21 11:09:00
استخدام بازرس فنی جوش فول ASNT level II - اردیبهشت 94 - 1394-02-19 19:32:00
استخدام مفسر فیلم رادیوگرافی اردیبهشت 94 - 1394-02-18 07:44:00
آشنایی باعیوب جوش - 1394-02-12 04:37:00
استخدام بازرس کنترل کیفیت QC - 1394-02-07 20:00:00
اعلام خاتمه دوره هفتم NDT-Engineering -فروردین ماه 94 - 1394-01-29 19:17:00
تکذیب خبراستخدام شرکت ملی گاز سال 1394 - رشته های مهندسی - 1394-01-23 21:00:00
استخدام بازرس فنی آقا 1394- تهران - 1394-01-23 19:20:00
استخدام مهندس متالورژی . مکانیک و ایمنی سال 93 - 1393-12-12 16:58:00
استخدام متخصص بازرسی فنی - شرکت معتبر فنی بازرسی - 1393-12-12 13:07:00
استخدام جوشکار و بازرس جوش - 10 اسفند 93 - 1393-12-12 12:37:00
استخدام کارشناس سیویل و مکانیک - اسفند 93 - 1393-12-11 13:40:00
اطلاعیه بسیار مهم . . . - 1393-12-11 13:13:00
توضیحات دوره ها - 1399-11-28 08:34:00
دانلود جزوه بازرسی رنگ(ویژه کاربران) - 1393-11-14 15:41:00
همایش بزرگ رفتار شناسی حریق - 1393-10-26 22:58:00
استخدام بازرس رنگ خانم در آبادان - 1393-10-13 16:11:00
دوره آموزشی جامع پایپینگ PIPING - آذر ماه 1394 - 1389-10-01 10:30:00
اعلام خاتمه دوره پنجم NDT-Engineering -آذرماه 93 - 1388-09-18 17:40:00
دوره اموزشی بازرسی رنگ و پوشش های صنعتی سطح1و2 - 1401-05-18 17:01:00
دوره تربیت متخصص تست های غیرمخرب جوش NDT Engineering (دوره هفتم)-دیماه 93 - 1389-09-11 11:48:00
استخدام بازرس متریال در خرمشهر - 1393-08-26 22:36:00
............... دانلود جزوه آموزشی بازرسی رنگ سطح2و3 - 1393-07-29 21:05:00
نمونه گزارش (Report) تست التراسونیک براساس استانداردهای ASME و AWS - 1393-07-26 11:05:00
................ دانلود جزوه آموزشی تست ذرات مغناطیسی سطح1و2 - ASNT level I&II - 1393-07-24 19:12:00
............... دانلود جزوه آموزشی تست التراسونیک سطح1و2 - 1393-07-21 21:11:00
................. دانلود جزوه آموزشی تفسیرفیلم رادیوگرافی سطح1و2 - 1393-07-21 16:32:00
................. دانلود جزوه آموزشی تست مایع نافذ سطح1و2 - 1393-07-21 16:50:00
دوره آموزشی بازرسی کالا - مقدماتی و پیشرفته - 1388-07-15 19:58:00
دوره تربیت متخصص تست های غیرمخرب جوش NDT Engineering (دوره ششم )-آبان ماه 93 - 1389-07-09 11:36:00
دوره آموزشی دوم آزمون التراسونیک UT برگزار شد - 1393-06-21 12:14:00
دوره آموزشی سوم تست ذرات مغناطیسی MT برگزار شد - 1393-05-30 10:13:00
اطلاعیه و آگهی های استخدام بازرس جوش و بازرس فنی در سال 1393 و 1394 - 1389-05-27 15:28:00
استخدام بازرس در شرکت بازرسی باستیان - 1388-05-27 10:12:00
دوره تربیت متخصص تست های غیرمخرب جوش NDT Engineering (دوره پنجم)-شهریورماه 93 - 1389-05-19 12:42:00
استخدام متخصص بازرسی فنی و جوش - اهواز - 1388-05-11 21:08:00
استخدام متخصص بازرسی فنی و جوش - شرکت پردیس مدیریت ایرانیان - 1388-05-08 17:57:00
استخدام متخصص بازرسی فنی و جوش - گروه صنعتی منگان - 1393-05-08 14:41:00
The 6 Corrosive Components That Can Be Found in Crude Oil - 1393-05-06 11:34:00
Corrosion Coupons: Why Relying on One Test Method Isn't Enough - 1393-05-06 11:34:00
ممانعت كننده ها Inhibitors - 1393-05-06 11:34:00
سه نکته مهم در بررسی خوردگی اکتروشمیایی - 1393-05-06 11:34:00
خوردگی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی - 1393-05-06 11:34:00
دوره آموزشی بازرسی به روش آلتراسونیک UT-مخصوص پنج شنبه و جمعه ها - 1401-04-17 16:46:00
دوره آموزشی تفسیر فیلم رادیوگرافی RTI -مخصوص پنجشنبه و جمعه ها - 1401-04-17 16:36:00
دوره آموزشی WPS & PQR & WPQ (پنج شنبه و جمعه ها) - 1401-04-17 16:27:00
دوره تربیت متخصص تست های غیرمخرب جوش NDT Engineering - 1388-04-09 19:39:00
دوره آموزشی رایگان تست های غیرمخرب جوش (ویژه تابستان 93) - 1388-04-05 12:59:00
دوره آموزشی رایگان تست های غیرمخرب جوش (ویژه تابستان 93) - 1388-04-02 19:13:00
دوره آموزشی بازرسی جوش سطح 1و2 CWI - 1401-03-18 02:20:00
دوره آموزشی بازرسی به روش چشمی VT - 1401-03-18 02:17:00
دوره آموزشی تست ذرات مغناطیسی MT- (پنج شنبه و جمعه ها) - 1401-03-16 22:13:00
دوره آموزشی بازرسی جوش بروش مایع نافذ PT-(پنجشنبه و جمعه ها) - 1401-03-16 02:23:00
تقویم آموزشی شرکت مهندسی نفتا صنعت - 1401-03-14 23:32:00
دوره بی نظیر NDT Engineering با سرمایه گذاری بی نظیر - 1388-03-07 01:59:00
آزمون آلتراسونیک بروش آرایه فازی(Phased array) - 1388-12-09 21:28:00
جزوات VT ASNT LEVEL III - 1392-11-11 15:50:00
برگزاری دوره کم نظیر آزمون التراسونیک پیشرفته (TOFD & Phased Array) - 1391-10-29 15:11:00
روش التراسونیک پیشرفته (TOFD & Phased Array) - 1388-10-28 18:00:00
دانلود کتاب تستهای غیر مخرب - 1392-10-13 01:15:00
دانلود مقاله تستهای غیر مخرب - 1392-10-13 01:15:00
دانلود جزوه تستهای غیر مخرب - 1392-10-13 01:14:00
دانلود پروژه تستهای غیر مخرب - 1392-10-13 01:13:00
استاندارد های مربوط به آزمون آلتراسونیک جوش UT - 1388-08-02 14:15:00
دوره آموزشی تفسیر فیلم رادیوگرافی RTI LEVEL I&II - 1388-07-11 10:27:00
ممیزی و صدور گواهینامه ISO بین المللی - 1392-04-22 14:28:00
دانلود قسمت دوم جزوه ULTRASONIC TESTING - 1388-04-09 23:31:00
دوره غیر حضوری مایع نافذ و ذرات مغناطیسی (MT / PT) - 1387-03-27 09:09:00
دانلود قسمت اول جزوه -ULTRASONIC TESTING - 1388-03-09 16:58:00
تمدید و صدور گواهینامه بازرسی جوش ASNT - 1388-03-07 10:29:00
جزوات بازرسی چشمی جوش VISUAL TESTING - 1388-01-28 23:00:00
دوره بازرسی جوش - 1392-01-28 22:58:00
شرکت در دوره - 1392-01-27 10:34:00
معیار پذیرش در MT / PT - 1392-01-27 10:34:00
MT / PT غیر حضوری - 1392-01-27 10:34:00
بازرس جوش - 1392-01-27 10:34:00
pt,mt دانلود - 1392-01-27 10:34:00
بازرسی قطعات ریخته گری شده به روش UT - 1392-01-27 10:34:00
آموزش NDT - 1392-01-27 10:34:00
هدیه نوروزی به اعضای سایت بازرسان فنی/ جزوه آزمون آلتراسونیک - 1388-01-25 07:31:00
دانلود رایگان سری شماره 1 آموزش بازرسی به روش آرایه فازی - 1388-11-03 17:37:00
توجه دوستانی که از این سایت استفاده میکنند - 1388-09-29 23:00:00
دوره آموزشی بازرسی رنگ و پوشش (جلسه پنجم) - 1388-09-12 22:35:00
دوره آموزشی بازرسی رنگ و پوشش (جلسه چهارم) - 1388-09-12 22:21:00
دوره آموزشی بازرسی رنگ و پوشش (جلسه سوم) - 1388-08-25 13:07:00
دوره آموزشی بازرسی رنگ و پوشش (جلسه دوم) - 1388-08-24 11:36:00
آگهی استخدام بازرس جوش - 1388-08-19 02:29:00
مقاله جامع و کاربردی در ارتباط با استقرار سیستم isiri/iso 3834 - 1388-08-18 18:29:00
دوره آموزشی بازرسی رنگ و پوشش (جلسه اول) - 1388-08-18 16:41:00
جوشکارى آلياژهاى حافظه دار - 1391-08-16 19:37:00
جزوه آموزشی آزمون آلتراسونیک سطح II - 1390-08-15 09:40:00
استخدام لیسانس و فوق دیپلم متالورژی در شرکتی در زمینه فولاد - 1387-08-13 10:00:00
آلياژها و مواد مغناطيسي غير آهني - 1391-08-13 01:18:00
ASME SEC IX جهت بازرسان جوش - 1387-08-10 08:54:00
تفسیر فیلم بازرسی TOFD مهندس میلان - 1387-08-10 08:17:00
انتخاب الکترود های کرم – مولیبدن - 1391-08-09 17:54:00
مقدمه اي بر آزمون های غير مخرب Non Destructive Tests (NDT) - 1391-08-09 17:54:00
انواع عیوب - 1391-08-09 17:54:00
روشي جديد جهت افزايش دقت تستهاي غير مخرب - 1391-08-09 17:54:00
پیرامون WPS & PQR - 1391-08-09 17:54:00
آزمايش جريان گردابي (Eddy Current Testing) - 1388-08-09 16:03:00
آزمايش پرتو نگاري و تفسير فيلم (Radiographic Testing and Film Interpretation) - 1388-08-09 15:59:00
بازرسي فني (Industrial Inspection ) - 1388-08-09 15:57:00
آزمايش فراصوتي (Ultrasonic Testing) - 1391-08-09 15:56:00
تست غیر مخرب روش چشمي (Visual Testing) - 1388-08-09 15:52:00
دانلود فایل پاورپوینت تست آلتراسونیک جوش - 1390-08-09 14:14:00
ترمو دینامیک استحاله های فازی - 1391-08-08 20:31:00
معرفی دو نرم افزار آنلاین متالورژیکی - 1391-08-08 20:31:00
فهرست برخی کتابهای ترجمه و تالیف شده مهندسی مواد - 1391-08-08 20:31:00
معرفي تكنولوژي سوپرآلياژ و ميزان كاربرد آن در جهان و ايران - 1391-08-08 20:31:00
نام کتاب: علم بیو مواد: آشنایی با مواد (علم مواد) در پزشکی - ویرایش دوم - 1391-08-08 20:31:00
بیو مواد(بیو متریال)چیست؟ - 1391-08-08 20:31:00
سیکل ترکیبی چیست؟+دانلود فایل در قالب word - 1391-08-08 18:30:00
ساخت نانويخچال‌ها با قابليت سرد كردن ماشين‌آلات نانومقياس+دانلود فایل در قالب word - 1391-08-08 18:30:00
ديگ بخار - 1391-08-08 18:30:00
چقدر درباره ی طراحی صنعتی می دانید؟+دانلود فایل در قالب word - 1391-08-08 18:30:00
تعاريف طراحی صنعتی از ديد بزرگان طراحی+دانلود فایل در قالب word - 1391-08-08 18:30:00
تحليل جريانهاي گردابي روي بالهاي دلتاي پهن+دانلود فایل در قالب word - 1391-08-08 18:30:00
پنيوماتيك+دانلود فایل در قالب word - 1391-08-08 18:30:00
بررسي صنعت تعمير و نگهداري هواپيما در كشور+دانلود فایل در قالب word - 1391-08-08 18:30:00
آشنايي با انجمن صنايع هوافضاي آلمان (BDLI)+دانلود فایل در قالب word - 1391-08-08 18:30:00
او هرگز با كوانتوم آشتى نكرد +دانلود فایل در قالب word - 1391-08-08 18:30:00
اسلايد نمايشي معرفي علم و مهندسی مواد - 1391-08-06 22:05:00
دانلود SolidWorks Premium 2012 SP4 x86/x64 - 1391-08-06 22:05:00
عیوب معمول جوش - 1388-08-06 22:05:00
لیست قبول شدگان کنکور کارشناسی ارشد 91 - 1391-08-06 22:05:00
کتاب متالورژی مکانیکی - جورج دیتر - 1391-08-06 22:05:00
آگهی استخدام در شرکت فنی مهندسی واقع دراصفهان - 1386-07-29 12:11:00
آگهی استخدام شرکت در زمینه تولید سازه های فلزی - 1386-07-29 11:47:00
آموزش هیدرولیک فستو Festo - 1391-07-28 13:16:00
انیمیشن چگونگی شکل گیری منحنی اینولوت - 1391-07-28 13:16:00
Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering - 1391-07-28 13:16:00
آموزش هیدرولیک فستو - 1391-07-28 13:16:00
دانلود کتاب زبان عمومی پارسه - 1391-07-28 13:16:00
دانلود جوش و تست غیر مخرب-علم مواد3 - 1391-07-28 13:16:00
جوشکاری با گاز یا شعله - 1391-07-28 12:53:00
پیچیدگی (distortion ) - 1391-07-28 12:53:00
جوشکاری فولادهای ضد زنگ و ضد خوردگی - 1391-07-28 12:53:00
معرفی جوش آرگون - 1391-07-28 12:53:00
جوشكارى در زير آب - 1391-07-28 12:53:00
عیوب جوشکاری - 1391-07-28 12:53:00
انواع روش های جوشکاری - 1391-07-28 12:53:00
طراحی اتصالات جوشی در مخازن تحت فشار - 1391-07-28 12:53:00
فرایندهای جوشکاری و بازرسی جوش - 1387-07-28 12:53:00
چگونگی تعمیر و اصلاح جوش - 1391-07-27 21:02:00
لحيم كاري - 1391-07-27 21:02:00
فيلم فرآيند جوشكاري Tig - 1391-07-27 21:02:00
فيلم فرآيند ليزر - 1391-07-27 21:02:00
جوشكاري رباتيك - 1391-07-27 21:02:00
فيلم فرآيند جوشكاري ترميت Termit - 1391-07-27 21:02:00
جوشكاري پلاسما - 1391-07-27 21:02:00
جوشكاري التراسونيك - 1391-07-27 21:02:00
جوشكاري زير آب Under water Welding - 1391-07-27 21:02:00
Stud Welding - 1391-07-27 21:02:00
جزوه اتصالات پیشرفته - 1391-07-27 19:56:00
جزوه های درس لحیم کاری - 1391-07-27 19:56:00
ANSI/AWS A5.28-96 - 1391-07-27 19:56:00
استاندارد 1-11225 ایران - 1391-07-27 19:56:00
جزوه دکتر حسینیون درس جوشکاری پیشرفته - 1391-07-27 19:56:00
کتاب sindo ku - 1391-07-27 19:56:00
فایل PDF جوشكاری (مهندسی بین المللی جوش IWE SLV) - 1387-07-27 19:56:00
جزوات درس جوشکاری - 1391-07-27 19:56:00
نحوه استفاده از کلاس های ذخیره شده - 1391-07-27 19:56:00
اجرای ساختمان فولادی - 1391-07-26 08:59:00
دانلود یک نمونه طراحی حفاظت کاتدی با جزئیات کامل - 1391-07-23 12:45:00
دانلود فايل pdf طراحي سيستم حفاظت از يخ زدگي Heat tracing - 1391-07-23 12:45:00
برخي استانداردهاي حفاظت كاتدي - 1391-07-23 12:45:00
دانلود رايگان استانداردهاي حفاظت كاتدي - 1391-07-23 12:45:00
برگزاری دوره حفاظت کاتدی - 1391-07-23 12:45:00
PHASED ARRAY ULTRASONIC TEST-PAUT - 1387-07-23 12:38:00
کتاب جوشکاری آلومینیم و آلیاژهای آن the-welding-of-aluminium-and-its-alloys - 1391-07-22 22:30:00
علائم جوشکاری (welding symbols) - 1391-07-22 22:30:00
دانلود رایگان کتاب The Science and Practice of Welding در 2 جلد - 1391-07-22 22:30:00
فیلم آموزش جوشکاری آرگون(gtaw) - 1391-07-22 22:30:00
طریقه مستقیم نمودن لینک دانلود از دانلودز - 1391-07-22 22:30:00
مجلات جوشکاری انجمن جوشکاران آمریکا با لینک مستقیم - 1391-07-22 22:30:00
تبریک سال 91 و هدیه ناقابل به شما - 1391-07-22 22:30:00
انطباقات در ماشینکاری - 1391-07-22 17:04:00
English Version of Weblog is available here - 1391-07-22 17:04:00
عمليات خان كشي و ويژگيهاي آن - 1391-07-22 17:04:00
انواع ابزارهای برشی - 1391-07-22 17:04:00
انواع مکانیزمهای موجود - 1391-07-22 17:04:00
صنعت فولاد و فرايندهاي شكل دهي فلزات - 1391-07-22 17:04:00
تحقيق و تدوين دانش فني كاربرد فولاد تنگستن كاربايد در قالب‌هاي فلزي - 1391-07-22 17:04:00
Process system engineering - 1391-07-22 17:04:00
جوشکاری اصطکاکی - 1391-07-22 17:04:00
A thermal problem solution process in ANSYS - 1391-07-22 17:04:00
دانلود پروژه طراحی سوله (مهندس حسن فراهانی) - 1391-07-22 14:00:00
دانلود جزوه طراحی معماری پروژه های مسکونی (مهندس حسن فراهانی) - 1391-07-22 14:00:00
دانلود ماهنامه شماره 96، شبكه شتابنگاري مرکز تحقیقات (مهندس حسن فراهانی) - 1391-07-22 14:00:00
دانلود نرم افزار تحت اکسل طراحي تيرهاي سقف كامپوزيت (مهندس حسن فراهانی) - 1391-07-22 14:00:00
دانلود روشهای ارتعاشی اصلاح خاک در برابر روانگرایی (مهندس حسن فراهانی) - 1391-07-22 14:00:00
دانلود رایگان آشنایی با کاداستر(نقشه برداری ثبتی) (مهندس حسن فراهانی) - 1391-07-22 14:00:00
دانلود رایگان جزوه مهندسی پی(تایپ شده) (مهندس حسن فراهانی) - 1391-07-22 14:00:00
مطالعه آنلاین - دانلود پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی (مهندس حسن فراهانی) - 1391-07-22 14:00:00
دانلود رایگان کتاب برنامه های کاربردی طراحی مبانی فنداسیون (Design Applications of Raft Foundations) - 1391-07-22 14:00:00
دانلود رایگان کتاب نظریه سازه های پوسته (Theory of Shell Structures) (مهندس حسن فراهانی) - 1391-07-22 14:00:00
واژه نامه مقدماتی بازرسی جوش - 1391-07-22 13:02:00
مروری بر پارامترهای موثر بر جوشکاری سرد - 1391-07-22 13:02:00
بازرسي با استفاده از جريان گردابي در مولد بخار نيروگاههاي اتمي WWER - 1391-07-22 13:02:00
نكات اساسي در بازرسي جوش به روش اولتراسونيك - 1391-07-22 13:02:00
بررسی فولاد 4340 و اثر عوامل مختلف روی سختی و منحنی CCT آن توسط نرم افزار AC3 - 1391-07-22 13:02:00
طراحي، ساخت و کاليبراسيون دستگاه تفکيک مکانيکي نيرو جهت اندازه گيري تنش برشي ناشي از جريان سيال - 1391-07-22 13:02:00
ارائه ي روشي جهت شناسايي و جداسازي اتوماتيک رزين هاي PET، PVC و HDPE از جريان زباله هاي پلاستيکي، به - 1391-07-22 13:02:00
تحليل عددي تأثير جنس لوله بر شكل پذيري - 1391-07-22 13:02:00
آناليز تجربي شکل‌دهي سازه‌هاي جدار نازک با استفاده از محيط واسط آب - 1391-07-22 13:02:00
شبيهسازي المان محدود فرايند هيدروفرمينگ لوله براي بررسي تاثير فشار داخلي سيال در توليد سهراهي T شکل - 1391-07-22 13:02:00
عیوب معمول جوش - 1391-07-22 12:27:00
دانلود کتاب Modern physical metallurgy &material engineering - 1391-07-22 12:24:00
فیلم کوتاه علملیات فورجینگ - 1391-07-22 12:24:00
دانلود کتاب : Magnesium Technology - 1391-07-22 12:24:00
دانلود کتاب the superalloys fundamentals and applications - 1391-07-22 12:24:00
انیمیشن ساختار " r , rَ , r در سوپرآلیاژ پایه نیکل - 1391-07-22 12:24:00
اسلايد نمايشي معرفي علم و مهندسی مواد - 1391-07-22 12:24:00
دانلود SolidWorks Premium 2012 SP4 x86/x64 - 1391-07-22 12:24:00
لیست قبول شدگان کنکور کارشناسی ارشد 91 - 1391-07-22 12:24:00
دانلود رایگان والپیپرهای تخصصی متالورژی - 1391-07-22 12:24:00
اعوجاج در جوشکاری - 1391-07-22 11:00:00
API Codes - 1391-07-22 11:00:00
مقدمه اي بر آزمون های غير مخرب - 1391-07-22 11:00:00
عیوب در اتصالات جوشکاری شده - 1391-07-22 11:00:00
جزوه آموزشی مهندسی جوش بین المللی IWE - 1391-07-22 01:54:00
نرم افزار های تخصصی جوش و بازرسی - 1391-07-22 01:52:00
Painting Procedure(دستورالعمل رنگ آمیزی) - 1391-07-22 01:49:00
دانلود استاندارد API 650 برای جوشکاری مخازن فولادی ذخیره سازی - 1391-07-22 01:41:00
آنالیز EDS و WDS - 1391-07-22 01:41:00
آلومینا به عنوان یک بیومتریال - 1391-07-22 01:41:00
پیوندهای یونی و کووالانسی - 1391-07-22 01:41:00
رفتار مکانیکی مواد از نقطه نظر بیو مواد - 1391-07-22 01:41:00
آنالیز حرارتی افتراقی(DTA) - 1391-07-22 01:41:00
کتاب هندبوک آنالیز حرارتی - 1391-07-22 01:41:00
مقایسه ی جالب و عجیب An interesting and strange comparison - 1391-07-21 22:58:00
ايزو 5817 ، سطوح كيفيت براي ناپيوستگي هاي جوش - 1391-07-21 22:39:00
ايزو 3834، استاندارد اجباري جوشكاري - 1391-07-21 22:38:00
آزمون مایع نافذ (بازرسي PT) - 1387-07-21 22:34:00
تصاوير راديوگرافي عيوب جوش - 1387-07-21 22:30:00
واژگان مهم و متداول در استانداردها - 1391-07-21 22:27:00
آموزش نرم افزار Mechanical Desktop 6 - 1391-07-21 21:39:00
جزوه طبقه بندی عیوب جوشکاری - 1391-07-21 21:39:00
شبیه سازی فرایند قالب گیری فشاری مواد کامپوزیتی با فایبرهای ناپیوسته - 1391-07-21 21:39:00
بررسی امکان سخت کردن ضربه ای نواحی اطراف جوش آلیاژهای آلومینیم توسط EB - 1391-07-21 21:39:00
هندبوک فارسی: تست های غیر مخرب رادیو گرافی صنعتی - 1391-07-21 21:39:00
دانلود کتاب فارسی فرایندهای جوشکاری قوس با گاز محافظ - 1391-07-21 21:39:00
دانلود مستند چگونگی جوشکاری در بدترین شرایط آب و هوایی _ Spy Fortress - 1391-07-21 21:39:00
جوش با کیفیت - 1387-07-21 21:39:00
بازرسی مواد - 1391-07-21 20:13:00